Enginnering and design services

energoprojekt eds

Projekčná a inžinierska činnosť

Tepelné a energetické zariadenia

Centrálne zásobovanie teplom, elektrárenské bloky, teplárene, výhrevne, ...

technické a technologické zariadenia budov

Vykurovanie a chladenie, vzduchotechnika, plyn, zdravotechnika, ...

ARCHITEKTONICKÉ KONŠTRUKCIE A PROJEKTOVANIE

Bytové domy a administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, nemocnice, ...

LOGO EGP EDS-1
Energoprojekt EDS s.r.o.

O spoločnosti

Projektová a inžinierska spoločnosť Energoprojekt EDS s.r.o bola založená projektantmi bývalého štátneho projektového ústavu Energoprojekt Praha v snahe zachovať know-how tohto projektového ústavu na Slovensku aj po jeho privatizácii a neskoršom zániku. Nová spoločnosť bola zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v roku 1996 pod menom Energoprojekt s.r.o. Spoločnosť od svojho vzniku nemenila svoj profil a kontinuálne zabezpečuje všetky druhy projektovej a predprojektovej dokumentácie energetických,  priemyselných a občianskych stavieb. Sídlo firmy je v Bratislave na Gajovej ulici.

Ukážka projektov

Projekty realizovaných stavieb

Štandardnými produktmi spoločnosti Energoprojekt EDS, s.r.o sú projekty všetkých druhov tepelno-energetických zariadení (teplárne, výhrevne, elektrárenské bloky,…) a projekty technického zariadenia budov (vykurovanie a chladenie, zdravotechnika, plynoinštalácia,…)

Euromilk V. Meder rekonštrukcia kotolne
Rettenmeier Tatra Timber - nový energetický zdroj
Slovnaft - chladiace veže CC5
Enviral Leopoldov

Kontakt a sídlo

partner

logo-piokmp-kruh-resp-min