Služby

Firma Energoprojekt EDS, s.r.o.

Služby

Firma Energoprojekt EDS, s.r.o. ponúka autorizované vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti všetkých druhov tepelno-energetických zariadení a v oblasti profesie technické zariadenia budov.

 

Tepelno-energetické zariadenia:

 • Elektrárenské bloky
 • Systémy centrálneho zásobovania teplom
 • Výmenníkové stanice
 • Teplárne
 • Výhrevne
 • Kogeneračné jednotky
 • Bioplynové stanice
 • Potrubné siete
 • Čerpacie stanice
 • Systémy čistenia spalín
 • Spaľovane komunálneho odpadu
 • Vykurovacie systémy priemyselných stavieb
 • Vykurovacie systémy stavieb občianskej vybavenosti
 
 

Technické zariadenia budov:

 • Vykurovanie
 • Vzduchotechnika
 • Chladenie
 • Klimatizácia
 • Zdravotechnika
 • Plynoinštalácia