Referencie

Výber z projektov spracovaných od roku 2000

V tabuľke sú uvedené projekty s rôznym podielom prác zabezpečovaných spoločnosťou SES Energoprojekt. Podrobné údaje je možné získať na kontaktných adresách spoločnosti SES Energoprojekt.

Legenda:

IZ – investičný zámer
DÚR – projekt pre územné rozhodnutie
DSP – projekt pre stavebné povolenie
RP – realizačný projekt
DSV – dokumentácia skutočného vyhotovenia
KD – konštrukčná dokumentácia
BD – základný návrh (Basic Design)
– inžinierska činnosť,
TP – technická pomoc
EIA – dokumentácia pre posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie 

Por. č. Názov projektu Typ dok. Rok Miesto/fáza realizácie stavby Odberateľ
1. Elektráreň Nováky DENOX blokov ENO B TP/RP 2015 El. Nováky SES Tlmače
2. Kotolňa etylénovej jednotky Unipetrol Litvínov Štúdia 2015 Stavba v príprave AF Consult ČR
3. Horúcovod Tepláreň Západ – Patrónka Bratislava DÚR 2015 Stavba v príprave VUPEX
4. Cirkulačná vodáreň pre Čpavok 4 DSPPS 2015 Duslo Šaľa FANS
5. Krivý Rog (Ukrajina) - rekonštrukcia teplárne TC1 – výkon 2x80t/h, 25.MWe Štúdia 2015 - SES Tlmače
6. Tepláreň Bratislava Západ - Nemocnica Patrónka – horúcovodné prepojenie DÚR 2015 Stavba v príprave VUPEX
7. El. Opatovice - denitrifikácia kotlov DSV 2015 EL. Opatovice (ČR) SES Tlmače
8. ENO, kotle K1 a K2 - denitrifikácia RP 2015 Elektráreň Nováky SES Tlmače
9. Odovzdávacia stanica tepla Borodáčová ul. - rekonštrukcia RP, PSV 2015 Bratislava Bratislavská teplárenská a.s.
10. Etylénová jednotka -rekonštrukcia kotolne 2x 105t/h (strojná a stavebná časť) Štúdia 2015 UNIPETROL Litvínov AF Consult Česká republika
11. Rýchlostná cesta R7 - prekládka horúcovodov DÚR 2015 Bratislava R projekt invest.
12. Arcelor Mittal Ostrava - riešenie havárie plynového potrubia TP 2015 Arcelor Mittal Ostrava Technoprojekt Ostrava
13. Spaľovňa OLO - optimalizácia potrubných rozvodov a tlakových úrovní Štúdia 2014 Stavba v príprave OLO Bratislava  
14. Arcelor Mittal Ostrava - Fluidný kotol 320t/h - strojne technologická časť, spolupráca s Technoprojekt Ostrava DSP 2014 Stavba v príprave Technoprojekt Ostrava
15. Kostolné Kračany - elektráreň 19 MW s KGJ a ORC DÚR 2014 Stavba v príprave Quatro Group
16. Hnúšťa - elektráreň 1 MWe na báze splyňovania drevnej štiepky - DÚR, DSP 2012/ 2013 Stavba v príprave BioCon 1
17. Modranka - elektráreň 28,5 MW s KGJ a ORC, DÚR 2013 Nerealizovaný projekt Bario
18. TP Levice -energetický zdroj 575 kWe na báze ORC cyklu DSP, RP 2013 Levice ASKK Bratislava
19. Stretava - elektráreň na biomasu 3,3MWe s ORC cyklom DÚR 2013 Stavba v príprave Stretava Energoblok, Bratislava
20. Třinecké železiarne -fluidný kotol 125t/h , spolupráca s Technoprojekt Ostrava DSP, BD,RP 2013 Železiarne Třinec SES Tlmače
21. Quercus - Elektráreň 0,75 MWe na báze splyňovania drevnej štiepky DSP 2013 Nerealizovaný projekt Quercus
22. Cirkulačné centrum CC5 Slovnaft –intenzifikácia - stavebná časť DSP, RP 2013/ 2014 Slovnaft PTRNG/FANS
23. OLO - využitie tepla spalín v spaľovni komunálneho odpadu OLO Štúdia 2013 Stavba v príprave Spaľovňa OLO Bratislava
24. Tepláreň Bratislava Východ – nový kotol 75t/h,  DSP 2012 Stavba v príprave Bratislavská teplárenská a.s.
25. Tepláreň Bratislava Východ -TG 12 MW, DSP 2012 Stavba v príprave Energoprojekt Bratislava
26. Rozvody DIPHILU RP, KD 2012 Slovkord Senica Revymont
27. Elektráreň s PPC 800MW Bratislava DÚR, IČ, TP 2011/ 2012 Nerealizovaný projekt AF Consult Fínsko
28. Mliekareň TAMI - bioplynová stanica  DÚR, DSP 2012 Kežmarok Intech Slovakia
29. BPS Agrotisa - bioplynová stanica  DÚR, DSP 2012 Kráľovský Chlmec Řeháček
30. Faurecia Hlohovec - rozšírenie výroby DSP 2011/ 2012 Hlohovec Faurecia Slovakia
31. Elektrárne Nováky - rozšírenie a modernizácia výroby Štúdia 2011/ 2012 Zatiaľ nerealizovaný projekt Hornonitrianske bane Prievidza
32. Elektráreň Vojany - obnova TG15 110MW - nové potrubné rozvody RP, KD 2011 El. Vojany Inpresa Luigi Notary Taliansko
33. Elektráreň Vojany - odstránenie starého a výstavba nového základu TG 15 Štúdia RP, TP 2011 El. Vojany Inpresa Luigi Notary Taliansko
34. Duslo Šaľa - TG 8,2MW, DSP, RP, KD 2011/ 2012 Duslo Šaľa Siemens
35. Tp Žilina - TG 0,76 MW, DSP, RP, KD 2011/ 2012 Tepláreň Žilina Siemens
36. Tepláreň Slovnaft - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne – 2x165t/h, 60MWe RP, BD, 3D model 2011 Slovnaft SES Tlmače
37. Tepláreň CMEPS (Slovnaft) - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne -projekt Edison stavebná časť, koop. s TP Ostrava RP 2011 Slovnaft Suberra
38. Duslo Šaľa - parná turbína pre pohon napájacieho čerpadla DSP, RP, KD 2010 Duslo Šaľa Siemens
39. Bolešov - bioplynová stanica  DÚR, DSP 2010 Bolešov Energy Changes
40. Tepláreň Slovnaft, rekonštrukcia a rozšírenie teplárne – 2x165t/h, 60MWe DSP, IČ 2010 Slovnaft SES Tlmače
41. Tepláreň Slovnaft - odsírenie spalín teplárne. BD, TS, EC 2010/ 2012 Slovnaft AE&E Rakúsko
42. Tepláreň Slovnaft - demontáž kotlov K5,K6 v  DSP 2010 Slovnaft SES Tlmače
43. Sládkovičovo - zdroj na biomasu Štúdia 2009 Nerealizovaný projekt BioEner Slovakia
44. Tepláreň Plzenskej energetiky - obnova TG 100MW- strojná a stavebná časť TP, IČ, tendrová dokument. 2009/ 2010 Nerealizovaný projekt E-Consult Praha
45. Tepláreň Plzenskej energetiky - obnova TG 100MW Koordinačná dokumentácia 2009 Nerealizovaný projekt Plzenská energetika,
46. Areál SAV, Bratislava Dúbravka - nová kotolňa a rekonštrukcia energetiky RP 2009 Areál Slovenskej akadémie vied SAV Revymont
47. FERMAS Banská Bystrica -kogeneračný zdroj závodu Štúdia 2009 Nerealizovaný projekt PPA Controll
48. Rafinéria Slovnaft - elektráreň s PPC 800MW Investičný zámer 2009 Nerealizovaný projekt AF CONSULT (Fínsko)/ CMEPI
49. Ereál Hansol - technologické časti výrobných hál DSP 2009 Voderady Samjin LND, Shinwha, Fine DNC, Hansol, DiaDong
50. Strážske - elektráreň s PPC 800MW IZ 2009 Nerealizovaný projekt J&T Investment advisors, s.r.o.
51. Strážske - elektráreň 2x 350 MW( alt. PPC 800MW) EIA 2008 Nerealizovaný projekt J&T Investment advisors
52. Baňa Čáry - Záhorie - Energetický zdroj v Štúdia 2008 Nerealizovaný projekt ZSE / Baňa Čáry
53. Tepláreň cukrovaru Sereď - suchý odber popolčeka v  PSP 2008 Sereď Slovak Sugar Factory,
54. Sokolovská uhelná a.s. - 1. a 2 etapa, denitrifikácia kotlov v el. SP 2008 - 2010 Vřesová SES Tlmače
55. Rafinéria Slovnaft - elektráreň s PPC 800MW Štúdia TP, 2008 Nerealizovaný projekt AF Consult (Fínsko)
56. Slovnaft - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne Štúdia 2008 Slovnaft Slovnaft
57. Rim. Sobota - energetický zdroj na drevoštiepku + KGJ DSP 2008 Rimavská Sobota Energy Changes
58. Areál SAV – Nový zdroj a rekonštrukcia energetiky Štúdia, DSP, IČ 2007 Areál SAV Bratislava - Dúbravka Slovenská akadémia vied
59. Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce - veterný park DÚR 2007 Nerealizovaný projekt EENERGIA,
60. ZDA Partizánske - optimalizácie výroby el. energie a tepla v areáli Štúdia 2007 areálu SAV STM POVER,
61. Mongolsko - elektráreň 2x100MW, Štúdia 2007 Nerealizovaný projekt SES Tlmače
62. EUROMILK V. Meder - rekonštrukcia kotolne závodu RP 2007 Veľký Meder Revymont
63. Areál Hansol Slovakia - energetický zdroj areálu RP 2007 Voderady Hansol Slovakia
64. Samsung LCD Factory Slovakia - energetický zdroj závodu RP 2007 Voderady Tecton Budapešť
65. Závody Hansol Slovakia - časť tepelná energetika DÚR, DSP 2007 Voderady Tecton Budapešť
66. Závod Samsung LCD Factory Slovakia, DÚR, IČ 2007 Voderady Samsung Engineering
67. Závody Hansol Slovakia EIA, IČ 2007 Voderady Tecton Budapešť
68. Závod Samsung LCD Factory Slovakia, EIA, IČ 2006 Voderady Samsung Engineering
69. Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce - veterný park EIA, IČ 2006 Zatiaľ nerealizovaný projekt EEnergia, s.r.o.
70. Elektráreň Nováky bloky č.1,2 - suchý odber popolčeku z blokov Štúdia 2006 Nerealizovaný projekt Slovenské elektrárne
71. Enviral Leopoldov - energetický zdroj DSP, RP 2006 Leopoldov Revymont
72. Horúcovody Tajovského, Staničný park, Trnava DSP, RP 2005 Trnava Trnavská stavebná
73. Matador Púchov - nový energetický zdroj v závodu DSP 2005 Nerealizovaný projekt Matador
74. Tp. Zvolen B - ekologizácia kotlov K101 a K102 (spaľovanie drevnej štiepky) - kooperácia so SES Tlmače DSP 2005 Zvolen Zvolenská teplárenská
75. SCZT Bratislava, Západ -rekonštrukcie sekundárnych rozvodov a odovzdávacích staníc tepla DSP, RP 2005 Bratislava Bratislavská teplárenská
76. NsP Topoľčany - rekonštrukcia energetiky DSP, DRP 2005 - 2008 Topoľčany Energo- SK Nitra
77. ÚR - logistické centrum Samsung Electronics Galanta   2005 Galanta Tecton Budapešť
78. Logistické centrum Samsung Electronics Galanta EIA 2005 Galanta Tecton Budapešť
79. Pneumatikáreň Hankook Levice DÚR 2005 Nerealizovaný projekt Tecton Budapešť
80. Pneumatikáreň Hankook Levice EIA 2005 Nerealizovaný projekt Tecton Budapešť
81. RP- horúcovod Dohnányiho ul., Trnava   2005 Trnava Trnavská teplárenská a.s.
82. JE V2 EBO, superhavarijné napájanie parogenerátorov - dokumentácia postupu rekonštrukcie DPS, RP 2004 Jaslovské Bohunice Energoprojekty / VÚJE
83. Rettenmeier Tatra Timber, L. Hrádok SP - energetický zdroj na drevný odpad DSP 2004 Liptovský Hrádok Rettenmeier Tatra Timber,
84. spol. Kvartet, Partizánske - optimalizácia energetiky Štúdia 2004 Nerealizovaný projekt Kvartet Partizánske
85. JE V1 Jaslovské Bohunice - výmena chladičov generátora RP 2004 Jaslovské Bohunice Slovenské elektrárne
86. Horúcovod a prípojky k OST Karadžičova - Dulovo námestie Bratislava DSP, RP - 2004 Bratislava Bratislavská teplárenská / BP Bau Nitra
87. Eastern Sugar, Dunajská Streda - rekonštrukcia energetiky cukrovaru Štúdia DSP 2003 Nerealizovaný projekt Eastern Sugar
88. Baňa Nováky - uholný blok 270 MW EIA, IČ 2003 Nerealizovaný projekt Advanced Power
89. Tepláreň Slovnaft turbogenerátor č.1, generálna oprava BD,RP 2003 Bratislava. Alstom Power Slovakia
90. Tepláreň Slovnaft a.s. - náhrada existujúceho komína pre kotly K1 ažK3 v  a rekonštrukcia zadných partií kotlov (kooperácia s fy ARCO Praha) DÚR, DSP   2003 Bratislava F.P.S. Arco Praha
91. Tepláreň Trnava - nový parný kotol K1, PSP 2003 Nerealizovaný projekt Trnavská teplárenská
92. Bloky 110 MW č. 5, 6 el. Vojany – strojovňa - obnova , (kooperácia so SES Tlmače) RP 2002 Vojany SES Tlmače
93. SCZT Žilina - rekonštrukcia parovodu RP 2002 Žilina Žilinská teplárenská
94. Spoločnosť Tatra Sipox, a.s. Bánovce nad Bebravou - nový parný kotol DSP, RP 2002 Bánovce n. Bebravou Revymont
95. Metalurg, Dubnica n/Váhom – nové plynové kotle DSP, RP 2002 Dubnica n. Váhom Revymont
96. Brazília, el. Figueira - nový energetický blok 127MW (kooperácia pre SES Tlmače) BD 2001 Nerealizovaný projekt SES Tlmače
97. Harmanecké papierne - nový tepelný zdroj pre RP 2001 Harmanec Revymont
98. Astron Bratislava - plynová kotolňa DSP,RP 2001 Bratislava Revymont
99. Malženice - paroplynovú elektráreň 350 MW EIA, IČ 2000 Malženice Advanced Power
100. Kotol K3 250t/h a ekologizácie kotlov K1,2 a K7,8 v teplárni Slovnaft. DSP, PSV 2000 Slovnaft a.s. Slovnaft
101. TP Bratislava 1- kogeneračná jednotka 1MW DSP 2000 Bratislava Bratislavská teplárenská.
102. Bratislava - Grösslingova ulica výstavba horúcovodu a OST SP, RP 2000 Bratislava Západoslovenské energetické závody.

Fotogaléria

Hansol Slovakia Voderady
Hansol Slovakia Voderady
Hansol Slovakia Voderady
Sekundárne rozvody a odovzdávacia stanica tepla v SCZT Bratislava

Sekundárne rozvody a odovzdávacia stanica tepla v SCZT Bratislava
Sekundárne rozvody a odovzdávacia stanica tepla v SCZT Bratislava
Sekundárne rozvody a odovzdávacia stanica tepla v SCZT Bratislava
Tepelný zdroja pre Harmanecké papierne

Tepelný zdroja pre Harmanecké papierne
Elektráreň Vojany - obnova TG 110 MW - 3D model
Elektráreň Vojany - obnova TG 110MW
Nemocnica Topoľčany - nová kotolňa

Tepláreň Žilina  - nový turbognerátor
Trnava - výstavba horúcovodu
Tepláreň Chemosvit Svit - napájacie čerpadlá
Tepláreň Slovnaft  - nové výmenníky regenerácie

Tepláreň Slovnaft - montáž nového TG 60MW
Tepláren Slovnaft - objekt strojovne a transformátor 100 kV
Tepláreň Slovnaft - nová strojovňa TG
TP cukrovaru Sereď - suché odpopolňovanie

Areál SAV - nový energetický zdroj
Samsung LCD Factory Voderady - nová kotolňa
Tepláreň Levice - ORC -využitie nízkopotenciáneho tepla
Bioplynová stanica Kežmarok

EUROMILK V. Meder - nový energetický zdroj
Enviral Leopoldov - komíny nového energetického zdroja
Enviral Leopoldov - nový energetický zdroj
CCGT  800MW Slovnaft - 3Dmodel

Metalurg Dubnica - plynová kotolňa
Bioplynová stanica Kr. Chlmec

Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!