Manažment

Funkcia: Riaditeľ spoločnosti - konateľ
Meno a priezvisko: Ing. Koloman Prónay
Email: pronay@energoprojekt.sk
Telefónny kontakt: +421 2 43413293
Telefónny kontakt (mobil): +421 0905 285772

Funkcia: Riaditeľ pre ekonómiu
Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Sigmund
Email: sigmund@energoprojekt.sk
Telefónny kontakt: +421 2 43413292
Telefónny kontakt (mobil) +421 903 954333

Funkcia: Vedúci technologického oddelenia
Meno a priezvisko: Pavol Synak
Email: synak@energoprojekt.sk
Telefónny kontakt: +421 2 43632833
Telefónny kontakt (mobil) +421 915 713523

Funkcia: Vedúci stavebného oddelenia a environmentálnych projektov
Meno a priezvisko: Ing. Peter Volařík
Email: volarik@energoprojekt.sk
Telefónny kontakt: +421 2 43413294
Telefónny kontakt (mobil) +421 918 640 892


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!